04/05/2022
Online

Agri-food robotics adoption and change

IMPORTANT: This online workshop will be held in lithuanian

Tai tarptautinės kūrybinės dirbtuvės, skirtos visiems nuo robotikos sprendimų kūrėjų, vystytojų ar politikos formuotojų iki galutinių vartotojų ir visos visuomenės.
Dirbtuvių metu bus siekiama didinti suinteresuotų šalių tarpusavio supratimą apie netechnologinius robotikos iššūkius tokius kaip galimos etinės, teisinės, duomenų saugumo, privatumo ar socio-ekonominės problemos.
Kūrybinių dirbtuvių metu žinių bus semiamasi iš pripažintų ekspertų. Be to, kompetencijomis bus dalijamasi darbo grupėse metu kartu ieškant bendrų sprendimų į jau egzistuojančius bei potencialius netechnologinius robotikos vystymo ir pritaikymo iššūkius.

The forth workshop organized by AgriFood Lithuania within the Robotics4EU project is an international workshop for everyone from robotics innovators, developers or policy makers to end users and society as a whole.
The workshop will aim to increase the awareness of stakeholders about non-technological challenges in robotics, such as potential ethical, legal, data security, privacy or socioeconomic issues.
During the workshops, recognized experts will share their knowledge with the participants. In addition, competencies and experience will be shared in working groups during the search for solutions to existing and potential non-technological challenges in the development and application of robotics.

 

Agenda
(Lithuanian/English)
EET time

10:00 Kūrybinių dirbtuvių atidarymas / Opening of the workshop

10:15 Minčių šturmas / Brain writing session

10:35 Pranešimas “Bendra apžvalga apie robotikos technologijų pritaikymą ir pokyčius agromaiSto sektoriuje” | Giedrius Bagušinskas Futures Technologies DIH inovacijų vadybininkas / Presentation: “A general overview of the application of robotics technologies and changes in the agro-food sector” | Giedrius Bagušinskas. – Innovation manager at Future Technologies DIH

10:50 Pertrauka / Coffee break

11:00 Pranešimas “Sėkmės istorijų patirtis iš robotų kūrėjų perspektyvos” | Aurelijus Beleckis. „Elinta Robotics“ direktorius / Presentation: “Success stories from the perspective of robot developers” | Aurelijus Beleckis.- CEO at Elinta Robotics

11:15 Darbas grupėse / Team work

11:50 Pertrauka / Coffee break

12:00 Dalyvių darbo grupėse rezultatų pristatymas / Presentation of team work results

12:30 Pranešimas “Ar robotai pakeis darbuotojus gyvulininkystėje?” | Doc. Dr. Rolandas Bleizgys. Docentas Kauno technolgijos universitete / Presentation: “Will robots replace workers in animal husbandry” | Doc. Dr. Rolandas Bleizgys – associate professor at Kaunas Technology university

12:55 Kūrybinių dirbtuvių uždarymas / Overview of the workshop 

 

Pranešėjai / Speakers

  • Giedrius Bagušinskas. – Giedrius Bagušinskas Futures Technologies DIH inovacijų vadybininkas / Innovation manager at Future Technologies DIH
  • Aurelijus Beleckis.- Elinta Robotics direktorius / CEO at Elinta Robotics 
  • Doc. Dr. Rolandas Bleizgys – Docentas Kauno technolgijos universitete / Associate professor at Kaunas Technology university

 

cookies definitions

Robotics4EU Project may use cookies to memorise the data you use when logging to Robotics4EU website, gather statistics to optimise the functionality of the website and to carry out marketing campaigns based on your interests.

They allow you to browse the website and use its applications as well as to access secure areas of the website. Without these cookies, the services you have requested cannot be provided.
These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.
These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.